JOSEF KÁBRT


Narodil se 20. července roku 1920 v Havlovicích nad Úpou.
Již od dětství rád kreslil. V době studií na reálném gymnáziu se začal pod vedením prof. B. Mudrocha více věnovat kreslení a malbě krajiny. Kreslil a maloval i v době okupace a totálního nasazení, hlavně portréty. Jako kantor dálkově vystudoval výtvarnou výchovu na Vyšší pedagogické škole, promoval v roce 1956. Při působení v Úpici navštěvoval výtvarný kroužek Kulturního klubu a se svými pracemi se účastnil mnoha výstav.
Průřez jeho celoživotní tvorbou máte možnost prohlédnout si na těchto stránkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site and pictures are under the autor's law, do not copy any part, including all content, without permission. Design by